O Nas

Jesteśmy psychoterapeutami z długoletnim stażem pracy terapeutycznej na wielu obszarach. Wiedzę i umiejętności prowadzenia terapii zdobyłyśmy w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pomagamy na różny sposób. Prowadzimy terapię indywidualną oraz grupową w ujęciu psychodynamicznym dla dorosłych, dzieci, młodzieży oraz par. Poza tym prowadzimy warsztaty tematyczne dla określonych grup społecznych oraz „Szkołę dla rodziców".
Psychoterapia psychodynamiczna skierowana jest dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, fobiami społecznymi, przeżywającymi aktualnie trudne sytuacje życiowe albo pragnącymi zrozumieć i zmienić swoje dotychczasowe zachowania. Psychoterapia psychodynamiczna w oparciu o którą pracujemy wywodzi się z psychoanalitycznego nurtu rozumienia pacjenta. Celem terapii jest poznanie schematów działania w codziennym życiu na różnych płaszczyznach z jego nieświadomą komponentą i dokonanie tam zmiany gdzie jest to konieczne. Praca polega na opracowaniu nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną, na opracowaniu nowych definicji samego siebie, czasami w efekcie pojawiają się nowe rozwiązania.

Zainteresowanych naszą działalnością serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług.

Oferta

Warsztaty

Prowadzimy warsztaty dla różnych grup społecznych w zależności od zapotrzebowania. Do tej pory prowadziłyśmy szkolenia dla szkół , pracowników socjalnych, młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli, firm prywatnych. Szkolenia obejmowały tematykę radzenia sobie ze stresem, rozwoju osobistego, rozwoju samoświadomości i motywacji, radzenia sobie z osobami chorymi psychicznie, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, rozumienia rozwoju i zachowania dzieci w określonych etapach życia.Poradnia dla rodziców

Jesli masz trudności w dotarciu do swojego dziecka i szkasz pomocy w przezwyciężaniu rodzicelskich trudności, masz różne lęki i obawy związane z przyszłością i rozwojem twojego dziecka to TE WARSZTATY są dla Ciebie.

"Ja i moje dziecko"
warsztaty skierowane do rodziców posiadających dziecko w przedziale wiekowym 2 - 10 lat.

"Jak rozumieć i radzić sobie z nastolatkiem"
warsztaty skierowane do rodziców posiadających dziecko w przedziale wiekowym 11 - 18 lat.

W zakresie radzenia sobie w sytucjach trudnych i stresogennych:

"Jak odnaleźć wewnętrzny spokój"

czyli jak radzić sobie ze stresem i wychodzić "cało" z sytuacji trudnych,
• przystanąć i zadbać o siebie,
• wyznaczyć priorytety by umiejętnie oddzielić to, na co mamy wpływ od tego co jest poza naszą kontrolą,
• poznać swoją indywidualną mapę stresów,
• swiadomie zacząć kreować swój rytm życia dbając przy tym o czas na wypoczynek i czas dla siebie,
• poznać jedną z metod postępowania w sytuacjach trudnych,
• poznać techniki relaksacyjne i doświadczać stanu odprężenia w praktyce.

W zakresie rozwoju osobistego:

"Moje wewnętrzne źródło" - poczucie własnej wartości"

Jeżeli chcesz:
• przystanąć i poznać samego siebie,
• zidentyfikować swoje własne potrzeby,
• ustalić i zaplanować najbliższe cele życiowe,
• odkryć swoje mocne strony, talenty,
• uchwycić schematyczność koła myśli, uczuć i poczynań,
• zwiększyć stopień samoświadomości źródel własnej inspiracji,
• nauczyć się w jaki sposób rozpocząć proces dążenia do samorealizacji,
• zacząć mocniej angażować się w nowe wyzwania.

Oferta skierowana jest do rodziców, którzy chcą:

• lepiej rozumieć własne dziecko,
• poradzić sobie z chorobą dziecka,
• zrozumieć dziecko, które ma myśli samobójcze,
• posiąść wiedzę na temat rozwoju dziecka,
• wiedzieć jak rozpoznać i zwiększyć inteligencję emocjonalną swojego dziecka,
• wiedzieć o czym mówi do nas nasze dziecko przez swoje zachowania, zabawy, rysunki,
• rozwijać samodzielność dziecka,
• poznać mapę dziecięcych emocji w poszczególnych fazach rozwoju,
• bez krzyku komunikować się z dzieckiem,
• nauczyć się rozwiązywać konflikty bez przemocy,
• tak mówić, aby dziecko słuchało i tak słuchać, by dziecko chciało do nas mówić.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna w oparciu o którą pracujemy wywodzi się z psychoanalitycznego nurtu rozumienia pacjenta. Celem terapii jest poznanie schematów działania w codziennym życiu na różnych płaszczyznach z jego nieświadomą komponentą i dokonanie tam zmiany gdzie jest to konieczne. Praca polega na opracowaniu nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną, na opracowaniu nowych definicji samego siebie, czasami w efekcie pojawiają się nowe rozwiązania. Podczas terapii wykorzystuje się swobodne skojarzenia (polega to na tym, że pacjent mówi wszystko co przyjdzie mu do głowy, nawet jeśli uznaje to za błahe i nieistotne), przeniesienia (czyli przenoszenia uczuć z osoby z przeszłości na osobę z teraźniejszości), interpretacji marzeń sennych (pacjent opowiada co mu się śniło), interpretacji czynności pomyłkowych. Działanie lecznicze, specyficzne dla psychodynamiki, przypisuje się uświadomieniu pacjentowi jego nieświadomych myśli i emocji, analizowaniu i uświadamianiu nieświadomych mechanizmów obronnych oraz analizowaniu i interpretowaniu przeniesień.
Terapia indywidualna odbywa 1,2 razy w tygodniu w zależności od potrzeb i zdiagnozowanego problemu

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Młodzież w wieku dorastania doświadcza wielu przemian w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Jest to etap w naszym życiu kiedy doświadcza się wielu sprzecznych emocji, dylematów, rozterek Szukając własnego ja młodzi oddalają się od rodziców, od dotychczasowych autorytetów . Bywa że wchodzą w konflikt z otoczeniem. Takie zachowania są najczęściej naturalną częścią rozwoju dziecka i nie zawsze świadczą o występowaniu zaburzeń, jednak ignorowane mogą prowadzić do ich powstawania. Dlatego w terapii nastolatków niezwykle pomocna jest współpraca i wsparcie rodziców.

Kontakt


Centrum Psychoterapii i Szkoleń
mgr Lucyna Miłota
ul. Wałowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel.   +48 519 181 188
e-mail:   milota@poczta.onet.pl

Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń HORYZONT
mgr Sylwia Pachniak
ul. Wałowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel.   +48 512 448 975
e-mail:   lycha1@poczta.onet.pl